Wijnegem op mensenmaat

18 December 2017

Wijnegem op mensenmaat

Wijnegem voor iedereen: De komende jaren pleiten we met Groen voor de uitwerking van een inclusietoets, opgemaakt in samenwerking met de verschillende diensten én ons sterk Wijnegems middenveld.

Deze inclusietoets wordt een instrument om de impact van nieuwe en bestaande beleidsinitiatieven op ongelijkheid te meten en bij te sturen.
Hoe vaak nemen onze inwoners met een armoede-­risico deel aan een culturele activiteit? Zijn onze voetpaden en pleinen toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit? Kunnen mensen zonder wagen nog naar een recyclagepark?
Ons engagement is duidelijk: Met onze inclusietoets zorgen we ervoor dat iedereen meetelt bij elke nieuwe maatregel.

Een gemeente voor jonge inwoners:
Met Groen trekken we voluit de kaart van Wijnegem als kindvriendelijke gemeente.
Dat begint al op jonge leeftijd. Zo kijken we hoe we de bestaande speelpleintjes nog meer op maat kunnen maken van de kleinste kinderen.
Op iets oudere leeftijd krijgen onze Wijnegemse kinderen de keuze uit een top-aanbod van jeugdverenigingen waar ze op basis van hun interesses én kwaliteiten helemaal verder ­kunnen openbloeien. Onze verenigingen hebben elk hun ­unieke eigenheid en identiteit. Ook met de ­huidige plannen van mogelijke verhuis in het achterhoofd is dat belangrijk om mee te nemen: elke jeugdvereniging verdient haar eigen stek.
Tot slot willen we ook nog actiever inspelen op de rol van de jeugdraad, die voor ons dé eerste partner is voor de co-creatie van ons jeugdbeleid. Dat jeugdbeleid gaat voor ons ook verder dan alleen vrije tijd. Want het leven van onze jongeren speelt zich af op elk onderdeel van onze gemeente.

En voor inwoners met meer ervaring:
Ook onze senioren spelen voor ons een actieve rol in ons Wijnegems beleid. Op basis van de aanbevelingen van de seniorenraad nemen we o.a. volgende aanbevelingen mee:

• Voorzie voldoende rust- en ontmoetingsplekken op straat, bijvoorbeeld tussen het marktplein en de bushaltes aan weerskanten van ons dorp.
• Moedig onze lokale handelaars aan om te zorgen voor een rolstoelvriendelijke inkom.

Naar analogie met onze sterk werkende Buurtinformatienetwerken (BIN’s) pleiten we voorde oprichting van Buurt Ontvangst Netwerken. Zoals hun naam doet vermoeden staan de leden hiervan in voor de verwelkoming van nieuwe inwoners in de wijk. Verder kunnen ze ook een cruciale rol spelen als aanspreekpunt binnen een wijk of als contactpersoon voor mensen die (tijdelijk) bepaalde zorgen nodig hebben.