Uitbreiding shoppingcenter

04 Mei 2021

Uitbreiding shoppingcenter

Als ecologische partij hebben we grote vragen en bekommernissen bij de locatie van een steeds maar uitdeinend shoppingcomplex aan de rand van een dorp waar leefbaarheid voorop zou moeten staan.

Groen Wijnegem staat kritisch t.o.v. de uitbreidingsplannen van shoppingcenter ‘Shop Eat Enjoy’.
Lees hier onze reactie.

(De afbeelding hierbij wordt door ‘Shop Eat Enjoy’ omschreven als “een niet bindend sfeerbeeld”.)

Reactie van GROEN Wijnegem op de plannen van Shoppingcenter ‘Shop Eat Enjoy’.

Als ecologische partij hebben we grote vragen en bekommernissen bij de locatie van een steeds maar uitdeinend shoppingcomplex aan de rand van een dorp waar leefbaarheid voorop zou moeten staan. De levenskwaliteit van nabije woonwijken wordt bedreigd door zwerfvuil, wildparkeren, geluidsoverlast, verminderde luchtkwaliteit, …

Ook op vlak van mobiliteit zijn de grenzen nu reeds bereikt en gaat het er in de toekomst niet beter op worden ter plaatse én in de grotere regio. We zullen kritisch kijken naar de beloofde ‘modal shift’ en in het bijzonder de plaats die de fiets krijgt op het terrein. De effecten van de uitbreiding op het openbaar vervoer kwamen in een eerste voorstelling van de plannen onvoldoende aan bod, maar ook dat aspect zal in de toekomst door onze partij nauwlettend worden opgevolgd.

We hebben ook grote vragen bij de toekomstige openingsuren. De geplande cinema en bijkomende horeca zullen zorgen voor meer drukte tot in de late uren én op zon- en feestdagen. Dus de avondrust van de buurt komt extra onder druk. En in plaats van een 5-tal zondagen per jaar zal het er elk weekend ‘feest’ zijn met alle overlast van dien. We mogen hopen dat de cinema geen glijmiddel is om ook de rest van het complex 7 op 7 open te houden.

Ook de ‘groene buffer’ die in de plannen genoemd wordt, mag rekenen op onze kritische aandacht. We hopen dat hier meer in het werk wordt gesteld dan een lichtgroen schaamlapje van enkele struiken aan de straatkant.

Anderzijds zijn er misschien ook wel positieve kansen te noemen als bijvoorbeeld de ‘food court’ die in de uitbreiding voorzien wordt, ruimte biedt aan lokale producenten met duurzame teelten en met aandacht voor korte keten economie.

We gaan er van uit dat in de verdere ontwikkeling van de plannen voldoende ruimte wordt gemaakt voor daadwerkelijke inspraak van de volledige bevolking (dus niet enkel de omwonenden) en de voltallige gemeenteraad en dat bezwaren of protesten au serieus genomen zullen worden.

De afbeelding hierbij wordt door ‘Shop Eat Enjoy’ omschreven als “een niet bindend sfeerbeeld”.