Hou Ertbrugge groen!

30 April 2020

Hou Ertbrugge groen!

Hou Ertbrugge groen! Ertbruggestraat, worden verkaveld. Onze groene buffer met de stad, deze groene long van onze gemeente, wordt volgebouwd. Het behoud van het Groene karakter van deze ruimte is cruciaal voor onze gemeente -> Om onze identiteit als Groene gemeente naast de stad – en niet als deel van – te behouden -> Voor een Leefbaar Wijnegem met gezonde lucht voor iedereen -> Met openbaar groen om in te wonen, te spelen en tot rust te komen Het gemeentebestuur besliste om het stuk grond dat in bezit is van de gemeente, liefst 20% van de totale oppervlakte, te verkopen aan de projectontwikkelaars die de rest van de grond in handen hebben. Naast de geschatte 3,5 miljoen euro opbrengst voor de gemeente droomt het bestuur ervan om via de geplande co-creatie “misschien wel 50% van de site groen te houden.” Het mag niet bij dromen blijven! Concreet vragen we: Dat 50% van de totale oppervlakte groen blijft Dat 3/4 van die groene ruimte openbaar domein wordt waar zowel de bewoners van het woonproject als onze inwoners van kunnen genieten Een grote toegankelijkheid van dat openbaar domein, met voldoende invalspaden voor fietsers en voetgangers