Dossier Colas

Op 7 mei 2021 diende asfaltverwerker Colas Noord nv een heraanvraag in van hun omgevingsvergunning. 

Zowel de gemeente Schoten als Wijnegem gaven negatief advies omtrent de heraanvraag. De Deputatie van de Provincie Antwerpen keurde de aanvraag desondanks goed.

Er zijn nogal wat gezondheidsrisico's verbonden aan deze industrie. Daarom drong GROEN op de gemeenteraad van Wijnegem van 20 december aan op dringende actie.