Houd Ertbrugge groen!

Slecht nieuws op 16 december in de Wijnegemse gemeenteraad: de groene zone tussen de Houtlaan, Merksemsebaan en de Ertbruggestraat zou verkaveld
worden.

Menen ze het? Gaan ze deze groene buffer tussen ons en de stad, deze groene long van onze gemeente, volbouwen?
Niet als het van Groen afhangt.
Wij pleiten voor het behoud van het groene karakter, omdat dit gebied van grote waarde is
voor de Wijnegemnaars om tal van redenen.