Vlemincktoren

Het spreekt voor zich dat we als Groene fractie tevreden zijn dat de Vlemincktoren na al die jaren terug hersteld geraakt.
Het is een prachtig monument, dat het waard is om in zijn volle glorie dagelijks door onze inwoners bewonderd te worden. Met de nadruk op dagelijks. 
Het feit dat de toren 362 dagen per jaar en de binnenplaats 357 dagen per jaar NIET toegankelijk privé-domein worden, is wat ons betreft niet te verantwoorden. 
 
Om deze pil te verzachten werd eerder vanuit het college beloofd dat er vanuit Avantgarden zou geïnvesteerd worden in een 'knuppelpad', waardoor de drassige en vaak onbegaanbare omgeving rond de toren toch toegankelijk zou worden.
In de versie van de erfpacht die de coalitie op de gemeenteraad voorlegde, vinden we niets terug over het knuppelpad of een alternatief om de doorgang rond ons park te verzekeren. 

 
Een tweede punt van kritiek gaat over de prijs.
Er is met Avantgarden een erfpacht voor 99 jaar overeengekomen voor €18.000 (geïndexeerd) per jaar. 
Dit staat niet in verhouding tot prijzen die andere Wijnegemse handelaars moeten betalen voor hun handelsruimte. Zeker niet als je de grootte van de toren, het domein én de kostprijs van de renovatie (op rekening van de Wijnegemse en Vlaamse begroting) erbij neemt. 
 
   
Een derde punt gaat over de keuze voor het inhoudelijk project, en de daarbij horende niet-keuze voor het project Park-in vzw, een kandidaat met een sterk sociaal geïnspireerd project voor Wijnegem, ten voordele van mensen met een beperking.
Begin 2019, toen het bestuur de keuze maakte om met Avantgarden in zee te gaan, werd beloofd dat er samen met Park-in vzw gezocht zou worden naar een alternatieve locatie om hun project te starten. Ook deze belofte werd niet gehaald. De onderhandelingen over het gebruik van een deel van de villa in het park met 'De Lichtbron'  werd een dood spoor.
De destijds genoemde piste om hen een plek te geven in De Wervehoeve is al evenmin concreter geworden. 
 
 Conclusie: We zijn blij dat de Vlemincktoren eindelijk hersteld wordt, maar wat betreft financiën en sociaal-culturele beleving is deze overeenkomst een gemiste kans.